Polskie Stowarzyszenie
Producentów i Przetwórców
Owoców

I Kongres Jagodowy

Kongres Jagodowy Lubelskiego Rynku Hurtowego Elizówka zorganizowany 1 lutego zdominowały tematu skupu i możliwości zagospodarowania owoców oraz warzyw przez ten podmiot w nadchodzącym sezonie. Tematem, a może lepiej gatunkiem odgrywającym pierwsze skrzypce na tym szkoleniu była jagoda kamczacka – jej owoce w większych ilościach planuje się skupić w Elizówce. Organizatorami wydarzenia był LRH Elizówka oraz Haskap Polska.

Miniony sezon był niezwykle trudny dla producentów owoców, musimy działać tak aby nasze gospodarstwa były dostosowane do wymagań rynku. Większość naszej produkcji jest nastawiona na produkcję i sprzedaż na rynki Zachodniej Europy, wymagającej produktów wysokiej jakości określonej świadectwem pochodzenia, ważne jest również aby oferowane owoce pochodziły z gospodarstw posiadających certyfikat GlobalGAP, który jeszcze niedawno dotyczył tylko owoców deserowych, podczas gdy obecnie coraz częściej dotyczy to będzie również owoców kierowanych do przetwórstwa – mówiła Aneta Koter z Polskiego Stowarzyszenia Producentów i Przetwórców Owoców.

 

Pełna relacja z I Kongresu Jagodowego dostępna na portalu: www.jagodnik.pl

Inne wpisy: