Polskie Stowarzyszenie
Producentów i Przetwórców
Owoców

I Kongres Jagodowy

Kongres Jagodowy Lubelskiego Rynku Hurtowego Elizówka zorganizowany 1 lutego zdominowały tematu skupu i możliwości zagospodarowania owoców oraz warzyw przez ten podmiot w nadchodzącym sezonie. Tematem, a może lepiej gatunkiem odgrywającym pierwsze skrzypce na tym szkoleniu była jagoda kamczacka – jej owoce w większych ilościach planuje się skupić w Elizówce. Organizatorami wydarzenia był LRH Elizówka oraz Haskap Polska. Miniony sezon był niezwykle trudny dla producentów owoców, musimy działać tak aby nasze gospodarstwa były dostosowane do wymagań rynku. Większość naszej produkcji jest

Czytaj więcej »